Styrelse

 • Ordförande: Joel Karlsson
 • Vice ordförande: Tina Johansson
 • Sekreterare: Hanna Fjellner
 • Kassör: Tina Johansson
 • Fotbollsansvarig: Tina Johansson
 • Ledamot och LOK-ansvarig: Annalena Wigge
 • Ledamot: Thomas Montzka
 • Ledamot: Hanna Roth
 • Ledamot: Emy Roslin
 • Suppleant: Olof Larsson
 • Suppleant: Simon Ljunggren

Kontakta styrelsen på info@undersakersif.nu